2019 is een jaar vol tegenstrijdigheden.

Dit jaar vindt het Festival Catharina niet plaats, maar we bereiden al volop het seizoen 2020 met erg veel enthousiasme voor.

U weet ongetwijfeld dat alle concerten van onze vzw Pro Musica Pulchra gratis zijn.
Aangezien we geen eigen werkkapitaal hebben, moeten we een beroep doen op financiële ondersteuning van de overheden en privé sponsors.
Dit jaar is dit ons niet gelukt.

De vzw zal er wel in slagen enkele concerten in Antwerpen te organiseren.
Het festival Chapel for Europe zal in oktober plaatsvinden met een andere formule.
Alle info vindt u terug hier, op onze website, facebook en twitter.