ORGELCONCERT | JAMIE DE GOEI
Samedi 17 Août 2019, 12:15 - 13:00

Program to download and / or print

JAMIE DE GOEI                                                                                                                                     

Werken van Louis VIERNE, Alexandre-Pierre-François BOËLY, César FRANCK, Jehan ALAIN

DE GOEI Jamie

Jamie de Goei ontving orgellessen van Jan van Leeuwen en Jacques van den Dool en studeerde daarna orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, faculteit Muziek. Hij behaalde achtereenvolgens de diploma's Eerste Fase Muziek en Tweede Fase Orgel (tegenwoordig bachelor en master). Daarnaast behaalde hij het diploma Kerkmuziek. Zijn docenten waren Reitze Smits en Bernard Winsemius. Aan hetzelfde instituut studeerde Jamie enkele jaren Koordirectie bij Krijn Koetsveld.

Nog tijdens zijn studie volgde Jamie masterclasses bij Charles de Wolff en bij Olivier Latry en Hans-Ola Ericson aan het Conservatoire National Supérieur de Musique en de Notre-Dame, beide te Parijs en recent bij Thierry Escaich voor improvisatie. Daarnaast nam hij tijdens zijn studie met succes (o.a. in Leiden) deel aan orgelconcoursen.

Jamie geeft regelmatig orgelconcerten in binnen- en buitenland. Ook op de radio was hij meerdere te beluisteren in orgelprogramma's van de NCRV en de IKON (Musica Religiosa). Van zijn orgelspel verschenen meerdere cd's waarop hij de orgels van de Grote Kerk te Gorinchem, Vianen en 's-Hertogenbosch bespeelt. In 2018 verscheen een nieuwe cd waarop de resterende orgels (Waspik, Est en Batenburg) van Mattheus de Crane, organist te Culemborg, te horen zijn in afwisseling met koormuziek gezongen door Capella Brabant.

Van september 2003 t/m mei 2012 was hij cantor-organist van de Grote Kerk te Vianen en heeft zich daarbij hard gemaakt voor de totstandkoming van het nieuwe Thomas-orgel en de restauratie van het Vool-kabinetorgel (beide afgerond in 2010).
Sinds juni 2012 is Jamie organist van de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch en is daarmee de vaste bespeler van het Bätz-orgel uit 1831 en het Strümphler-kabinetorgel uit ca. 1780. Jamie is daarnaast nog werkzaam als dirigent èn begeleider van koren en instrumentalisten en werkt o.m. regelmatig samen met het Capella Brabant. Eerder dit jaar kwam deze samenwerking nog tot uiting in een tweetal bijzondere theaterconcerten genaamd “Sweelinck” waarin muziek van Sweelinck geënsceneerd ten gehore werden gebracht.

Aansluitend vanaf 14 u: 25ste Antwerpse Orgelwandeling. Samenkomst Sint-Norbertuskerk, Dageraadsplaats

 in samenwerking met Calcant vzw   Calcant

 

Jamie de Goei bénéficie de cours d’orgue de Jan van Leeuwen et Jacques van den Dool et il étudia ensuite l’orgue à la Faculté de Musique de la Hogeschool voor de Kunsten d’Utrecht. Il obtient consécutivement les diplômes Eerste Fase Muziek et Tweede Fase Orgel (actuellement bachelor et master). Ensuite, il obtient le diplôme de musique d’église auprès des professeurs Reitze Smits et Bernard Winsemius. Jamie y étudie aussi pendant quelques années la direction chorale auprès de Krijn Koetsveld. Au cours de ses études, il suivra les classes de maître de Charles de Wolff et Olivier Latry et Hans-Ola Ericson au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Notre-Dame à Paris et récemment auprès de Thierry Escaich pour l’improvisation. En même temps, il participa avec succès à des concours d’orgue (notamment à Leiden). Il donne régulièrement des concerts d’orgue tant dans son pays qu’à l’étranger. Il se produit à la radio NCRV et IKON (Musica Religiosa). Il a enregistré plusieurs CD à la Grote Kerk de Gorinchem, Vianen et Bar-le-Duc. En 2018 paraît un nouveau CD avec des œuvres (en alternance avec de la musique chorale chantée par la Capella Brabant.) jouées sur les dernières orgues existantes de Mattheus de Crane (Waspik, Est et Batenburg), organiste à Culemborg De septembre jusqu’à mai, il a été l’organiste titulaire de la Grote Kerk à Vianen où il s’est investi dans création du nouvel orgue Thomas et la restauration de l’orgue Vool, toutes choses abouties en 2010.
Depuis juin 2012, Jamie est organiste de la Grote Kerk de Bois-le-Duc où il est le titulaire de l’orgue Bätz de 1831 et de l’orgue Strümphler datant d’environ 1780. Il est aussi chef et accompagnateur de chœurs et d’instrumentistes et, à ce titre, travaille régulièrement avec la Capella Brabant. Cette année, cette coopération a donné naissance à deux concerts exceptionnels nommés “Sweelinck” au cours desquels la musique de Sweelinck a été mise en scène.

Lieu Kapel van het Van Celst-Instituut, Sint-Jacobsmarkt 15, 2000 Antwerpen